Till familjerätten kan du vända dig för adoption, rådgivning i familjerättsliga frågor, samarbetssamtal eller frågor som rör vårdnad- boende och umgänge. All service från familjerätten är kostnadsfri.

Det är Familjerätten Norra Skaraborg - som är en del av Mariestads kommun - som handlägger familjerättsärenden för Gullspångs kommun.

Familjerätten i Norra Skaraborg

Familjerätten i Norra Skaraborg är ett samarbete mellan fem kommuner:

  • Mariestads kommun.
  • Töreboda kommun.
  • Tibro kommun.
  • Karlsborgs kommun.
  • Gullspångs kommun.

Adoption

Vid adoption av ett barn måste ni ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ansökan görs ska ni gå en föräldrautbildning. Därefter görs en utredning som bedömer er allmänna lämplighet och socialnämnden fattar ett beslut.

Avtal

Familjerätten har möjlighet att efter utredning skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma rättsliga status som en dom i domslut.

Faderskap och föräldraskap

Familjerätten handlägger faderskap/föräldraskap. Läs mer på sidan Faderskap och föräldraskap.

Informationssamtal inför vårdnadstvister

Om man ska driva en rättsprocess i tingsrätten avseende vårdnad, boende och umgänge behöver man först ha ett varit på ett informationssamtal hos familjerätten. Båda parterna får information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet. Förhoppningen är att undvika att konflikten hamnar i domstol. Att föräldrar kommer överens innebär oftast en lugnare och tydligare situation för barnet.

Rådgivning

Familjerätten svarar på familjerättsliga frågor exempelvis kring barns vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Vid konflikter efter skilsmässa och separation hänvisar vi samarbetssamtal för att föräldrar ska kunna hitta bra lösningar för barnet till familjestöd.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

På uppdrag från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge när föräldrarna är oense. Utredaren inhämtar information exempelvis genom enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär in uppgifter från bland annat skola och barnomsorg. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett underlag för beslut kring barnets situation.

Vårdnadsöverflytt

Vårdnadsöverflytt kan göras av flera anledningar, det kan vara:

  • Brister i omsorgen om barnet.
  • Långvarig vård i familjehem.
  • Varaktigt hinder att utöva vårdnaden.
  • En eller båda föräldrarna har avlidit.

En vårdnadsöverflytt ska alltid bedömas främst utifrån barnets behov.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Telefontid mellan 08.30–09.30 måndag–fredag.