Missbruk och beroende

Hos oss på socialtjänsten i Gullspång kan du som har problem med alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar få hjälp, stöd och behandling i den form som passar dig.

Ansök om hjälp

Behöver du hjälp med ett missbruk eller beroende så kontaktar ni kommunens socialkontor där ni får prata med en socialsekreterare som hjälper dig vidare.

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03

Insatser som kommunen kan erbjuder kan till exempel vara:

 • Öppenvårdsbehandling. Behandlingssamtal med alkohol- och drogterapeuter på beroendecentrum (se information nedan) som är beläget i Mariestad, både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan även erbjudas i Gullspång på socialkontoret.
 • Kontaktperson. Ett sätt att bryta isolering och som även kan vara ett stöd i drogfriheten.
 • Behandlingshem eller familjehem. Om behandling på hemmaplan inte är tillräckligt kan det behövas en omfattande behandling på annan ort.
 • Stödsamtal med socialsekreterare. Motiverande samtal och stöd i att hitta rätt insats och behandling.
 • Previct. En behandlingsinsats som innebär ett stöd i att bibehålla nykterhet genom kartläggning av alkoholbruk eller nykterhet.
 • Case Manager. Ett stöd som samordnar vård- och omsorgsinsatser för personer med psykiatrisk diagnos.
 • Daglig sysselsättning. En meningsfull sysselsättning dagtid för personer som har psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.

För att få veta mer om våra insatser och hur du gör för att ansöka, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Beroendecentrum

Efter att du pratat med en socialsekreterare kan du komma i kontakt med Beroendecentrum, som hjälper dig som har missbruks- och beroendeproblem. Beroendecentrum erbjuder olika möjligheter till behandling för dig som är 18 år och äldre. Behandlingen bedrivs enligt beprövade metoder och dokumenterad erfarenhet. Det innebär att du erbjuds insatser som håller god kvalitet, som till exempel:

 • Behandlingssamtal enskilt eller i grupp.
 • Anhörigstöd/anhöriggrupp.
 • Eftervård.Har du frågor eller känner någon som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel? Då kan du ringa Beroendecentrum, på vår telefontid. Du kan få råd och stöd anonymt.
Beroendecentrum MTGTelefontid: 13.00–14.000501-75 63 05

Är du orolig för en anhörig?

Du kan även vända dig till oss om du har någon anhörig som befinner sig i ett missbruk, för att anmäla din oro. Du som anhörig kan också få stöd. Du kunna göra orosanmälningar och ansökningar digitalt.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Besöksadress

Socialtjänsten Gullspång
Hemgatan 10
Gullspång

Postadress

Socialtjänsten Gullspång'
Box 100
542 21 Mariestad.

Kontakt

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03
SocialsekreterareLizette Albertsson0551-362 10lizette.albertsson@gullspang.se

Relaterade länkar