Säker hantering av livsmedelsverksamhet

Det krävs stor kunskap för att starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att det du säljer eller serverar är säkert att äta och att livsmedelslagstiftningens krav på hygien och redlighet följs.

Det kan vara svårt att ha koll på vad för regler som gäller just din typ av verksamhet. Branschorganisationerna har tagit fram riktlinjer för hur just deras typ av verksamhet bör skötas.

Rutiner

För att kunna ha en säker hantering behöver du ha tydliga och enkla rutiner till din hjälp. De kan vara skriftliga och ibland kan det räcka att de är muntliga. Det som är viktigt är att alla på företaget som är berörda vet vad som gäller. Det ska vara lätt att sätta in ny eller tillfällig personal i dem. Om du inte känner till de risker som finns i din verksamhet är det lätt att dina kunder drabbas.

Vilka rutiner kan du behöva ha?

Vi har listat upp dessa i ett separat dokument Säker livsmedelshantering.

Ett tips är att skriva ut den och ha den som checklista när du ska dokumentera rutinerna för din livsmedelsverksamhet.

Mer information

Livsmedelsverket har bra information om lokaler, hantering och hygien. Det finns även vägledningar i olika ämnesområden samt information om märkning som kan vara till hjälp.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se