Kommunens ansvar för krisberedskap

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering.

Krisledningsnämnd

Om kommunen drabbas av en allvarlig kris, exempelvis om en storm slår ut elförsörjningen och telekommunikationer eller om en svår översvämning gör att kommunen får svårt att klara av den verksamhet som måste fungera, ska en särskild krisledningsnämnd inrättas.

I många kommuner motsvaras krisledningsnämnden av ledamöterna i kommunstyrelsen. Det speciella med nämnden är att den i ett krisläge har rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen. Detta för att kunna fatta snabba beslut om olika åtgärder för att hantera ett akut läge.

Geografiskt områdesansvar

Vid samhällsstörningar behöver kommunen kunna ta fler ansvar samtidigt.

Kommunen behöver:

  • Kunna leda och se till att deras egen verksamhet kan fortsätta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.
  • Se till att de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen, görs så organiserat som möjligt och att informationen till allmänheten görs på ett organiserat sätt.
  • Kunna delta i samverkan på regional nivå.

Nödvatten

Vid ett längre och större avbrott på dricksvattenförsörjningen kommer kommunen att placera ut nödvattentankar. Var dessa placeras informeras via hemsidan och meddelande via radio kanal P4.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Säkerhetssamordning Töreboda GullspångTelefonnumret går till kommunens växel0551-360 00sakerhet@gullspang.se