Huvudman för begravningsverksamhet är fortfarande Svenska kyrkan även efter kyrkans skiljande från staten och kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravning Svenska kyrkan

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

Borgerlig begravning

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, utan det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 13 mars 2024