I händelse av en mer omfattande olycka eller samhällsstörning kan kommunens krisstöd (tidigare kallat POSOM) aktiveras.

Krisstödet i Gullspångs kommun består av representanter från vård- och omsorgsverksamheten, skolorna, kyrkorna och primärvården. Gruppen har ett nära samarbete med POSOM-grupperna i Töreboda och Mariestad. Organiseringen av Krisstödsgrupperna i Gullspång, Töreboda och Mariestad bygger på att man vid behov hjälper varandra.

Bedömning om krisstöd görs i samband med hanteringen av olyckan.

Publicerad: 29 februari 2024 Uppdaterad: 29 februari 2024