Information till leverantörer

Information till leverantörer som ska skicka e-faktura till Gullspångs kommun.

Information om hur en e-faktura skickas till kommunen. Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam ekonomiavdelning.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Töreboda och/eller Gullspång kommun när ni fakturerar göra detta som e-faktura. Observera att det är Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF. Svefaktura kallas formatet som är standard för e-fakturor i Sverige. Vi har sett till att det finns enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller tekniska metoder. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer. Observera att PDF inte är ett godkänt format. En mailad PDF är inte en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs tillföljd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Töreboda och/eller Gullspång kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Organisationsnummer

212000-1637

GLN-nummer

7362120001637

PEPPOLID

0007:2120001637

Plusgiro

118730-1

Bankgiro

219-1419 (används för manuella inbetalningar)

Referens

Alla beställare måste ange en kundreferens (ZZ + 6 siffror). Detta för att ska hamna rätt i fakturahanteringen. Lista med ZZ-koder finns längst ner på sidan.

Fakturaadress

Gullspång kommun
Box 128
542 22 Mariestad

Referenskod med XX samt sex siffror måste alltid anges på fakturan.

Organisationsnummer: 212000-1637

Elektronisk faktura

E-faktura innebär att leverantören skickar faktura från sitt system direkt till kommunens fakturasystem. Det blir en snabbare, säkrare och mer miljövänlig fakturahantering. PDF är inte ett godkänt format.

Ni som inte kan skicka e-faktura idag

Töreboda och Gullspång kommun erbjuder er som inte kan skicka e-fakturor att manuellt registrera 100 fakturor per år, via InExchange Web, där du behöver skapa ett konto. Det ni behöver fylla i är er e-postadress, erat företagsnamn samt land. Därefter skapas ett konto och ni kommer direkt in på vyn för fakturaregistrering. Där finns även en film som visar hur ni skapar en faktura.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att komma igång med e-fakturor tar ni kontakt med
InExchange på 0500-44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en säljare).

Refrenskod

Begreppsvärden (T)

ZZ100000

Kommunfullmäktige

ZZ100100

Revision

ZZ100200

Valnämnd

ZZ100300

Överförmyndaren

ZZ100400

Krisledningsnämnd

ZZ100500

Ungdomsparlament

ZZ101000

Politisk verksamhet

ZZ101100

Kommunalråd

ZZ101200

KS förfogande

ZZ101900

Övrig politisk verksamhet

ZZ112000

Kommunchef

ZZ112100

Kansli

ZZ112300

IT kommungem kostn

ZZ112400

Facklig verksamhet

ZZ113100

Plan och exploatering

ZZ113200

Näringsliv

ZZ113300

Turism

ZZ113500

Folkhälsoplanerare

ZZ114000

Hamnverksamhet

ZZ115000

Lärcentrum

ZZ115100

AME

ZZ120000

Köp MTG HR

ZZ120100

Köp MTG-samordnare

ZZ120200

Köp MTG digitaliseringsledare

ZZ120300

Köp Ekonominämnd TG

ZZ120400

Köp IT-nämnd MTG

ZZ120500

Köp Lönenämnd MTG

ZZ120600

Köp Miljö- o Byggn nämnd MTG

ZZ120700

Köp MTG Plan

ZZ120800

Köp MTG Mät o Geodata

ZZ123000

RÖS

ZZ124000

Köp TG Säkerhetssamordnare

ZZ124100

Köp TG Telefoni

ZZ180000

Kostproduktion

ZZ180100

Amnegården kostprod

ZZ180200

Gullstenskolan kostprod

ZZ180300

Regnbågsskolan kostprod

ZZ180400

Mogården kostprod

ZZ180500

Gullspång o Otterbäckens förskola kostprod

ZZ180600

Hova förskola kostprod

ZZ210200

köp Dift Va , Gata , Fastighet MTG

ZZ240000

Köp Drift Städavdelningen MTG

ZZ240100

VA Investeringar

ZZ240200

Gata Investeringar

ZZ240300

Fastighet Investeringar

ZZ400000

Verksamhetschef BoUK o Gem Vht

ZZ400100

Ansvarig IKE och Gem Vht

ZZ410000

Elevhälsochef

ZZ420000

Förskoleverksamhet gemensamt

ZZ421000

Förskola Otterbäcken

ZZ421100

Förskola Gullspång

ZZ421200

Förskola Hova

ZZ442000

Hova Rektorsområde

ZZ442100

Gullstensskolan yngre F-6

ZZ442200

Gullstensskolan äldre 7-9

ZZ451000

Gymnasieskola IM

ZZ460100

Bibliotek-Kultur

ZZ460200

Musikskola

ZZ460300

Fritidsgård

ZZ500000

Vård-och omsorgschef

ZZ500100

Äldreomsorg Lokaler

ZZ500200

Kansli Vård och Omsorg

ZZ500300

Resurspool

ZZ511000

Hemvård Hova

ZZ511200

Hemvård Gullspång

ZZ512100

Mogården

ZZ512200

Amnegården

ZZ512300

Björkskär korttid

ZZ513100

Dagvård

ZZ514000

Hälso-och sjukvård

ZZ520000

IFO

ZZ521000

IFO Vuxna

ZZ522000

IFO Barn och unga

ZZ523000

Ekonomiskt Birstånd

ZZ524000

Bergholmen

ZZ541000

LSS Personlig assistent

ZZ541100

LSS Övriga insatser

ZZ541200

LSS Boendestöd

ZZ541300

Kontaktperson

ZZ542000

Gruppboende Hova Björkebo

ZZ542100

Gruppboende Gsp Solbacka

ZZ543000

Daglig Verksamhet

ZZ543100

Amnegården Café

ZZ800000

MTG Lönenämnd

ZZ810000

TG Krisberedskap

ZZ810100

TG Civilt försvar

ZZ810200

Brottsförebyggande

ZZ820000

Ekonominämnd TG gsp

ZZ900000

Finans

ZZ115200

Integration

ZZ980000

Stiftelsen Södra Råda g:a kyrkplats

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Ekonomienheten Töreboda - Gullspång0506-180 11ekonomienheten@toreboda.se