Om kultur och kulturpriser

I Gullspångs kommun finns många viktiga kulturaktörer, allt från föreningsliv, näringsliv, studieförbund och privata personer som jobbar för att berika kulturlivet. Dessa tillsammans med kommunens verksamhet värnar om vårt kulturarv och är med och skapar framtidens kultur.

Kulturpriser

Varje år utser Gullspångs kommun mottagare av de årliga kulturpriserna. Allmänheten kan skicka in nomineringar till under en bestämd period, kommunen annonserar ut aktuell periiond. Beslut om tilldelning sker av Barn-, utbildning och kulturnämnden.

Kategorier

1) Årets ungdomsaktivitet

Till den eller de som arbetat med goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs kommun under året. Priset kan delas ut till enskild person eller förening. Priset innefattar 1 000 kr samt diplom.

2) Kommunens kulturpris

Till den som är aktiv inom något kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född eller bosatt i
Gullspångs kommun. Priset innefattar 5 000 kr samt diplom.

3) Kulturhistoria

Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med kulturhistoriskt arbete inom Gullspångs kommun.
Priset innefattar 1000 kr samt diplom.

4) Kulturturism

Till den som under året tagit initiativ till någon form av kulturevenemang eller aktivitet av intresse som satt Gullspång på
kartan. Priset innefattar 1000 kr samt diplom.

Nomineringsförfarande

Barn-, utbildning och kulturnämnden öppnar nomineringsperioden för kommunens olika kulturpriser; januari till och med mars. Kulturpriserna avser insatser under föregående verksamhetsår. Nomineringsperioden anslås i lokalpress och via information på Gullspångs kommuns hemsida.

Förslag på nomineringar kan lämnas in till kommunledningskontoret i Hova. De kan mailas in till kommunens epost, eller till enskild ansvarig. Man kan även posta in sin nominering till kommunledningskontoret i Hova. Förslag på nomineringar kan även lämnas in av barn-, utbildning och kulturnämnden.

Beslut om pristagare sker på barn-, utbildning och kulturnämndens möte i maj. Utdelning av pris sker på kommungemensam aktivitet under sommaren samma år.

Bengtsdotterstipendiet

Stipendiet kan sökas av ungdomar bosatta i Gullspångs kommun och delas ut i två ålderskategorier: 1315 år och 1620 år. Till ansökan bifogas en text i eget valt format och längd.

Bakgrund

Prioriterade mål för Gullspångs kommun är att lyfta ungas rätt till kultur. I Kulturplan 20162020 står det; – Gullspångs kommun främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.

I samband med Lina Bengtsdotters debutroman hösten 2017 har Gullspångs kommun återigen satts på kartan vad gäller internationellt kända författare. Boken Annabelle har översatts till ett tjugotal språk precis som Frans G. Bengtssons Röde Orm.

Goda resultat i läsförståelse gynnar utvecklingen i alla ämnen. Gullspångs kommun satsar på att arbeta med läsning i skolorna och söker efter nya sätt att uppmuntra till både läsning och eget skrivande. Ett besök till Frans G. Bengtssons minnesbibliotek är en självklarhet under elevernas tid i grundskolan.
I samband med Lina Bengtsdotters andra bok Francesca, instiftades därför Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare med anledning att stödja och uppmuntra eget skrivande.

Bengtsdotterstipendiets syfte

Gullspång kommuns Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare är avsedda att stödja och uppmuntra barn och unga till eget skrivande. Oberoende om det gäller dikter, romaner, manus, låttexter, bloggar eller dagbokstexter.

Allmänt om Bengtsdotterstipendiet

Bengtsdotterstipendiet vänder sig till personer mellan 13-20 år bosatta i Gullspång kommun.
Följande stipendier förekommer:
1) Stipendium á 2 000 kronor för skrivare 1315 år
2) Stipendium á 3 000 kronor för skrivare 1620 år

Ansökningar för stipendier inlämnas senast dag som nämnden fastställer. Två månader innan ansökningstiden går ut åligger det Barn-, utbildning- och kulturnämnden att informera om stipendierna på ett lämpligt sätt.

Ansvarig nämnd

Bengtsdotterstipendiet – för unga skrivare bereds av författaren Lina Bengtsdotter för beslut av
Barn-, utbildning- och kulturnämnden. Stipendierna utdelas i samband med Medborgarskapsceremonin och Kulturpriset den 6 juni.

Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotekEwa-Lena Johansson0551-361 76ewa-lena.johansson@gullspang.se