Kommunens ansvar

Som lagstiftare bestämmer regering och riksdag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens ansvarsområden regleras i kommunallagen och i de så kallade speciallagstiftningarna.

Kommunalt självstyre

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Självstyre grundar sig på demokrati och medborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut. Kommunerna har en beskattningsrätt enligt grundlagen.

Verksamheter som kommunen måste ha

Vissa verksamheter ansvarar kommunen för därför att det är bestämt i lagen. Andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt.

Nedan följer exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

 • Förskola och skola.
 • Gymnasieutbildning.
 • Äldreomsorg.
 • Omsorg om funktionshindrade.
 • Försörjningsstöd.
 • Bibliotek.
 • Plan- och byggfrågor.
 • Miljö- och hälsoskydd.
 • Vatten och avlopp.
 • Renhållning och avfallshantering.
 • Underhåll av kommunala gator och parker.
 • Ordning och säkerhet.
 • Räddningstjänst.
Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se