Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande behov av tillsyn och omsorg. Det finns tillgång till fast personal dygnet runt.

Gruppboende Solbacka

Solbacka är ett gruppboende för vuxna med 12 lägenheter, varav sex stycken gruppbostadslägenheter och sex stycken servicelägenheter, beläget i centrala Gullspång.

Hur gör jag för att ansöka om boende?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. När man ansöker om plats så kan man ha önskemål om val av boende. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se
Enhetschef LSSSiw Andersson0551-362 26siw.andersson@gullspang.se