Trafikregler och trafiksäkerhet

Gullspångs kommun arbetar med trafiksäkerhet främst genom åtgärder i trafikmiljön. Det som ligger till grund för åtgärder är olycksstatistik, antal fordon på berörd väg samt hastighet.

I Gullspångs kommun tas frågorna kring trafiksäkerhet i samarbete med Folkhälsorådet.

Flyttning av fordon

Gullspångs kommun omhändertar fordon som klassas som skrotbil/fordonsvrak parkerade på kommunal mark. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. På tomtmark är det tomtägarens ansvar.

Omhändertagandet av övergivna skrotbilar regleras i Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Definitionen skrotbil är "med hänsyn till sitt skick, den tid den stått på samma plats eller som av andra omständigheter anses vara övergivet och som har ringa eller inget värde".

Innan en bil kan forslas bort måste ägaren få en chans att hämta fordonet. Flyttas inte fordonet inom utsatt tid kontaktas auktoriserad bilskrotningsfirma.

Klipp häcken

Häckar, buskar och träd nära tomtgränsen kan bli en allvarlig fara för trafiksäkerheten och ett hinder för trafiken. Växtlighet får inte skymma sikt eller trafikmärken.

Häckar och buskar ska växa inom sin egen tomt och får vid korsning och utfart inte vara högre än 80 centimeter. Kvistar och grenar ska tas bort upp till 2,6 meter över gång- och cykelbanan.

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt