Alla byggnader ska enligt lag ha en energideklaration. Syftet är att du som konsument ska ha tillgång till lättillgänglig information om energianvändningen i ditt hus och därmed lättare kunna ta beslut som minskar energianvändningen.

Lagen innebär att samtliga byggnader ska besiktigas med hänsyn till inomhusmiljö och byggnadens energianvändning. Resultatet redovisas i en rapport. För småhus gäller att en sådan ska finnas vid försäljning, uthyrning och nybyggnation. För flerbostadshus och övriga lokaler måste den alltid finnas på en väl synlig plats i byggnaden. En energideklaration gäller i tio år. På Boverkets webbplats hittar du undantag från energideklarationen.

Innehåll

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

  • Den mängd energi som behöver användas i aktuell byggnad.
  • Att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden.
  • Om radonmätning har utförts i byggnaden.
  • Ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda.
  • Förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden.

Med hjälp av energideklarationen kan ägaren sedan effektivisera sin byggnad och spara mycket energi och pengar.

Tillsynsmyndighet

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer. Nämnden har rätt att meddela fastighetsägare beslut om att energideklaration ska göras. Beslutet kan vara förenat med böter.

Publicerad: 12 mars 2024 Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se