Energirådgivning för företag

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare. All energibesparing behöver inte innebära investeringar. Injustering, tidsanpassning och beteendefrågor är gratis.

Det finns en mängd stöd att söka för energieffektivisering, både lokala och nationella. En komplett sammanställning finns under dokument.

Klimatklivet- lokalt klimatinvesteringsstöd

Stödet är till för investeringar som gör stor klimatnytta men samtidigt inte är riktigt lönsamma att genomföra. Bidrag kan ges till bland annat återvinning av spillvärme, energieffektivisering. fjärrvärme och transportlösningar.

Solcellsstöd

Har du en hög baslast sommartid kan solceller vara en god investering. Företag får 30 procent i bidrag av total investering. Som företagare får du dessutom dra av momsen vilket gör en payoff på cirka 6 år.

Energicoach

Fördjupad rådgivning erbjuds till företag som aktivt vill arbeta med att minska sin energianvändning. Syftet är att ge ditt företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen.

Projektet är särskilt riktat till små och medelstora företag. I programmet, som är kostnadsfritt, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Ditt företag kan få hjälp med att förhoppningsvis sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacher för energi och klimat drivs som ett kommunsamarbete mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång. För mer information och anmälan kontakta energicoachen.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Energi- och klimatrådgivarePeter vad der Tol0735 81 82 82energiradgivning@vanernoutdoor.se