Att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag

Information om hur du avsäger dig ditt uppdrag.

Förtroendevald som önskar avsäga sig ett uppdrag innan mandatperioden gått ut använder e-tjänsten Förtroendevald i Gullspångs kommun.

Avsägelsen ska precisera vilket eller vilka uppdrag som avses. Uppdraget är inte avslutat förrän kommunfullmäktige fattat beslut om att bevilja din avsägning.

Återlämning av saker

När du avslutar uppdraget ska läsplattan och alla tillbehör återlämnas till kommunkansliet.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt