Personligt ombud vid psykisk ohälsa

Personligt ombud finns till för dig i Gullspång kommun, som är över 18 år och har ett långvarigt psykiskt funktionshinder. Det personliga ombudet kan vara en hjälp när kontakterna med myndigheterna känns krångliga.

Det personliga ombudet är en person som alltid arbetar utifrån ditt behov och inte har någon koppling till kommunens socialförvaltning eller andra myndigheter.

Det är en kostnadsfri service och det personliga ombudet har tystnadsplikt.

Så här arbetar ett personligt ombud:

  • Vi inleder en förtroendefull kontakt i den miljö som du själv önskar.
  • Vi utgår från dina önskemål och behov.
  • Tillsammans med dig identifierar vi ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan samordna stödinsatser.
  • Vi kan hjälpa till i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan se till att du får dina lagliga rättigheter tillgodosedda.
  • Du är vår enda uppdragsgivare.

Så här ansöker du om personligt ombud

Du kan ringa till någon av våra två personliga ombud om du har något psykiskt funktionshinder eller långvarig psykisk sjukdom och behöver stöd av ett personligt ombud.

För dig som anhörig eller medmänniska

Har du någon i din närhet som behöver hjälp? Även du som är anhörig eller medmänniska till någon med något psykiskt funktionshinder eller långvarig psykisk sjukdom kan kontakta personligt ombud.

Se vår film om personligt ombud

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Personligt ombudMirjam Neuman0501-75 63 88mirjam.neuman@mariestad.se
Personligt ombudKarin Bergqvist0501-75 63 87karin.bergqvist@mariestad.se