Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning. De fungerar som Sveriges största mötesplats för bildning och kultur och de finns över hela landet. Hit kan människor i alla åldrar söka sig för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

Gullspångs kommun verkar med följande studieförbund:

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 15 mars 2024