Företagsregister

Företagsregistret underlättar kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet, och skapar förutsättningar för en snabb och bra dialog mellan kommunen och företagen. Med hjälp av företagsregistret kan du söka fram mer information om företagen i vår kommun och du som företagare kan synas kostnadsfritt.

Både sökning och registrering av företagsuppgifter är kostnadsfri. Registret uppdateras regelbundet

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter?

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Gullspångs kommun. Om ditt företag vill finnas med i företagsregistret för Gullspångs kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se (se länk nedan) och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Gullspångs kommun). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe

Behöver du ändra uppgifter om ditt företags arbetsställe? Då gör du det på Verksamt.se. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet och har anställd personal, även om det bara är på deltid.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se