Tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Tillståndsplikten gäller dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.

Ansökan

Du ansöker via vår självserviceportal.

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en ansökningsavgift som betalas in i samband med ansökan.

Ansökan behandlas först när avgift erlagts.

Bankgiro: 5726-3840. Märk inbetalningen med ”Ansökan Tobak”. Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare kommer som tidigare enbart kräva en anmälan.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Anmälan, anvisning och avanmälan

För detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter krävs en anmälan om försäljning.

Tobakstillsyn rökfria miljöer

Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Ett led i detta arbete var att förbjuda rökning i restaurangen, serveringar och på nöjesställen, samt att särskilda rökrum kan installeras.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen ska informera restauranger, caféer och andra matställen om vilka regler som gäller för rökförbudet, och har rätt att inspektera verksamheter där tobakslagen ska efterlevas. Finns felaktigheter avseende hur tobakslagen följs kan kommunen tvinga ägaren att lösa problemet.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se