Projekt Hållbarhet i West

Just nu ingår Gullspångs kommun i ett ESF projekt, Hållbarhet i West.

Projekttid

  • Januari 2024–december 2025, 24 månader.
  • Uppstart: januari 2024, 1 månad.
  • Genomförande: februari 2024 till oktober 2025, 21 månader.
  • Utvärdering/avslut: november till december 2025, 2 månader.

Projektmål – vad vill vi åstadkomma?

  • Ökad kompetens kring hållbart arbetsliv för alla anställda såsom arbetsmiljö och friskfaktorer till exempel.
  • Ökad kunskaps- och metodutveckling inom utvecklande av hållbarhetsfaktorer inom olika utbildningsämnen till exempel hållbar turism, gröna batterier, grönt tänk inom restaurang, terminologi för hållbarhet inom SFI.
  • Öka kompetensen kring diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.
Publicerad: 24 april 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

ProjektledareNillan Ramberg Kardéus0551-361 35nillan.ramberg-kardeus@gullspang.se
Europeiska unionens flagga