Måltider i förskolan och skolan

En tjej står i en skolmatsal och lägger upp rivna morötter på en tallrik. Tjejen tittar in i kameran. Man ser också två till barn med blåa tröjor.

Vårt mål är att skapa matglädje och servera god och näringsriktig mat.

Måltider i förskolan och skolan

Att redan från tidig ålder visa vad som är bra mat är viktigt för att långsiktigt bidra till att förbättra folkhälsan. Att skapa matglädje och väcka nyfikenheten på mat bland våra matgäster är ett av våra mål, liksom att maten ska vara god och näringsrik. Genom att ge barnen tillfälle att lära sig att tycka om många olika rätter och ge dem positiva attityder till mat bidrar vi till att grundlägga ett rikt matliv.

Vi satsar på att utveckla salladsbufféerna i våra kök och att laga mat från grunden i alla kök är för oss en självklar målsättning.

De flesta av våra kök är tillagningskök där all mat lagas på plats såsom frukost, lunch och mellanmål. Några av tillagningsköken lagar dessutom mat som skickas till något eller några av mottagningsköken.

I mottagningsköken görs frukost och mellanmål på plats. Huvudkomponenten till lunchen, till exempel köttfärssåsen, kommer från ett tillagningskök medan mottagningsköken själva tillagar komponenter som potatis, pasta och grönsaker.
I mottagningsköket gör man också i ordning salladsbuffén.

Vanliga frågor

Under perioden som utredning av medicinsk specialkost pågår så har man ett tillfälligt godkännande specialkost
från mentor/skolsköterska.

Barn med konstaterad födoämnesallergi behöver läkarintyg, för att få anpassad specialkost i förskola/skola. Dock är det bara barn med en läkardiagnosticerad allergi som ska få dessa intyg, och det är av största vikt att barnet får en korrekt konstaterad diagnos, och rätt uppföljning.

Kravet gäller även personal som äter pedagogiska måltider.

Många barn får helt felaktigt en allergidiagnos, eller den följs inte upp korrekt och sjukvårdsintyg skrivs och förnyas utan saklig grund. För att skolor och förskolor inom Skaraborgs kommuner ska kunna servera säker och korrekt medicinskt befogad specialkost har denna rutin tagits fram i samverkan mellan Skaraborgs kommuner och dess sjukhus.
Med medicinsk specialkost menas här kost anpassad efter ett visst fysiskt sjukdomstillstånd såsom allergi eller celiaki.

För att säkerhetsställa att skolor och förskolor erbjuder rätt medicinsk specialkost krävs uppvisande av sjukvårdsintyg som styrker barnets behov.

Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos och sjukvårdsintyg för att
bekräfta tillståndet utfärdas i regel inte. Eftersom laktosintolerans hos små barn är extremt ovanligt ska förskolor inom Skaraborgs kommuner ej erbjuda specialkost vid besvär med magen då det mer troligt beror på annat, exempelvis sekundär laktosintolerans och då ska den primära orsaken utredas.

I Skaraborgs kommuners skolor ska måltider som klassas som låglaktos samt laktosfri dryck erbjudas i enlighet med
Nationella riktlinjerna från Kost och Näring Nationella rekommendationer Kost & Näring (kostochnaring.se).

Allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans är två olika diagnoser. Vid mjölkproteinallergi tål man inte proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Mjölkproteinallergi är vanlig hos små barn men växer ofta bort.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker, laktos. Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk. Laktosintolerans är ovanligt hos barn. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Eleven och vårdnadshavare informerar vid skolstarten vid varje nytt läsår klasslärare eller mentor att eleven önskar vegetarisk kost serverad. Detta sammanställs i antal per klass som sedan vidarebefordras till köket vid varje terminsstart, via e-post med klassens namn av klasslärare eller mentor.

Om ditt barn är diagnosticerad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver du inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg som styrker detta.

Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyats så att det bara är det aktuella behovet av specialkost kvar. Till exempel vid samtidig celiaki och äggallergi tidigare, men där allergin mot ägg har försvunnit men celiaki finns kvar så behöver det skickas in ett läkarintyg som nu bara anger behovet av glutenfri kost.

Eleven och vårdnadshavare informerar vid skolstarten till klasslärare eller mentor att eleven önskar minus fläskkött serverad. Detta sammanställs i antal per klass. Sedan vidarebefordras detta till köket vid varje terminsstart via e-post med klassens namn av klassföreståndare eller mentor.

Pedagog/ mentor tillsammans med måltidspersonalen kommer då att genomföra en anpassning med samråd med elev, vårdnadshavare och elevhälsotemet.

Använd e-tjänsten för att ansöka om medicinsk specialkost. E-tjänsten startar upp under 2024.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 24 november 2023
EU-stöd för skolmjölk

 

E-tjänster

Kontakt verksamheten

Köket Gullstensskolan0551-363 46
Köket Regnbågsskolan0551-363 30
Köket Hova förskola0551-361 72
Köket Otterbäcken förskola0551-361 56
Köket Gullspångs förskola0551-362 57
Centralköket0551-360 17

Kontakt

Måltidschef Gullspångs och Töreboda kommunerTomas Karlsson0551-360 23tomas.karlsson@gullspang.se
Måltidsutvecklare Gullspångs och Töreboda kommunerMichael Davidsson0506-180 75michael.davidsson@toreboda.se
Samordnare/ teamleader Gullspångs och Töreboda kommunerCaroline Granberg0506-180 74caroline.granberg@toreboda.se