Demensstöd

Gullspångs kommun har långsiktigt arbetat för att utveckla demensvården, främst genom att skapa ett team med spetskompetens.

Sjukdomar och skador på hjärnan leder till nedsatta kognitiva funktioner av olika slag. Det innebär bland annat påverkan av hjärnans förmåga att tolka, hantera och bearbeta information och de sinnesintryck vi samlar in genom vår uppfattningsförmåga.

Demens/kognitiv sjukdom är idag inte möjlig att bota men det går att med olika vård- och omsorgsinsatser lindra symtom, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för den som drabbats och de anhöriga som är berörda.

På Svenskt demenscentrums webbplats kan du läsa mer om de vanligaste sjukdomarna.

Vart vänder man sig vid misstänkt demens/kognitiv sjukdom?

Om du funderar över om du själv eller någon närstående kan vara drabbad ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Det är viktigt att göra en utredning och det är bra att kontakta sjukvården i ett tidigt skede. Ibland kan det finnas andra sjukdomar som ger liknande symtom.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om symtom, hur du söker stöd och hur en utredning går till.

Kontakt med kommunen

Vid en misstänkt eller konstaterad demens/kognitiv sjukdom finns det olika former av stöd till dig och dina anhöriga som utgår ifrån era behov.

Det är en fördel att etablera en kontakt med kommunen så tidigt som möjligt för att få information, råd, stöd och hjälp kring de behov som kan uppstå längre fram i samband med sjukdomen.

Demensteamet i Gullspångs kommun

I demensteamet finns, förutom biståndshandläggare och arbetsterapeut, kommunens kontaktperson i demensfrågor vars uppgift bland annat är att tidigt identifiera problem och arbeta långsiktigt med att stötta och hjälpa den demenssjuke och dennes anhörig i det egna hemmet.

Syftet med stödteamets insatser är att du/ni ska få kännedom om vilka stödinsatser som finns tillgängliga i samhället och att ni kan få vägledning och råd som kan underlätta vardagen utifrån er unika situation. Stödteamet samverkar med sjukvården och med andra professioner i kommunen.

Det här gör demensteamet:

  • Ger stöd och information till anhöriga.
  • Ger information till allmänheten bland annat via informationsmöten.
  • Utbildar och handleder personal.
  • Arbetar med kvalitetsutveckling.

Vänd dig till kommunens demensteam om du har frågor om demenssjukdomar eller om var man kan göra en demensutredning.

Målet med all demensvård som kommunen bedriver är att den baseras på personcentrerad och individuellt anpassad omvårdnad, utifrån Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom".

Publicerad: 12 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Demenssamordnare/ SilviasysterIngela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se
Enhetschef hälsa och biståndSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se

Relaterade länkar