Vid sjukdom och annan frånvaro

På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid sjukdom och annan frånvaro.

Vid barnets sjukdom

Allmäntillståndet avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte. Bedömer personalen att barnet inte orkar delta i den ordinarie verksamheten ringer personalen till vårdnadshavaren och då ska vårdnadshavare ska se till att barnet blir hämtat snarast. Information om allmäntillstånd finns på 1177.

 • Förskolebarn
  Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan barnet får återkomma till förskolan och då ska syskon också stanna hemma.
 • Fritisbarn
  Vid magsjuka måste det ha gått minst 48 timmar sedan senaste diarré eller kräkning innan barnet får återkomma till fritids, syskon behöver inte stanna hemma.
 • Vid pandemier eller vid lokala sjukdomsutbrott, kan andra riktlinjer och regler gälla.
 • Sambo som inte är vårdnadshavare har inte skyldighet att vårda barnet vid eventuell arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom. Då skall vårdnadshavarens tider styra vistelsetiden.
 • Om barnet behöver medicinering på förskolan/fritids så faller det under begreppet egenvård och det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som, inom sitt ansvarsområde, ska göra en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Rutin vid frånvaro från förskola och fritidshem

 1. Under första frånvarande dagen lägger vårdnadshavaren in frånvaroanmälan via appen Edlevo eller ringer till förskola/fritids och meddelar frånvaro.
 2. Vid oanmäld frånvaro ringer personal hem inom två dagar.
 3. Får personal ingen kontakt med vårdnadshavare eller finns en oro angående orsaken till frånvaro eller om den är återkommande så tar personalen kontakt med rektor. Rektor kontaktar vårdnadshavare.
 4. Om rektor inte får kontakt med vårdnadshavarna kontaktar rektor socialtjänsten.

Barn på förskola när vårdnadshavare är sjuk eller sjukskriven

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse efter andra vårdnadshavarens eller närståendes arbetstid (dock som längs 7:30-16:00). Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet. Om barnet behöver mer tid på förskolan så är det upp till ansvarig rektor att ta beslut i ärendet, det är alltid barnets eget behov som styr.

Barn på förskola när vårdnadshavare vabbar

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) rekommenderar förskolan att syskon kommer mellan 9-14 men har rätt att komma ordinarie tid. Om barnet behöver mer tid på förskolan så är det upp till ansvarig rektor att ta beslut i ärendet, det är alltid barnets eget behov som styr. Dock gäller inte detta om syskon har smittsamma sjukdomar som till exempel variga ögon eller magsjuka då ska även syskon vara hemma minst 48 timmar sedan sista kräkning.

Barn på fritids när vårdnadshavare är sjuk eller sjukskriven

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse för andra vårdnadshavarens eller närståendes arbetstid. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den vårdnadshavare som lämnar och hämtar barnet. Om barnet behöver mer tid på fritids beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr. 

Barn på fritids när vårdnadshavare vabbar

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har fritidshemsbarn rätt till vistelse mellan 07.30-16.00. Om barnet behöver mer tid på fritids beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr. Dock gäller inte detta om syskon har smittsamma sjukdomar som till exempel variga ögon eller magsjuka då ska även syskon vara hemma minst 48 timmar sedan sista kräkning.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt