Kommunens verksamheter

Organisationen Gullspångs kommun består av flera verksamheter, enheter och gemensamma förvaltningar som verkställer de politiska besluten.

Organisationschema med verksamheter och namn.

Verksamheten för Barn-, utbildning och kultur ansvarar bland annat för kommunens förskolor och grundskolor, kommunbiblioteken och kultur. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har ansvar för ärenden inom verksamheten.

Kontakt

Verksamhetschef Barn, utbildning och kulturCatarina Higgins0551-363 25catarina.higgins@gullspang.se

Verksamheten för vård och omsorg ansvarar bland annat för kommunens äldreomsorg, funktionsnedsättning, hjälp till stöd och unga och integration.

Vård- och omsorgsnämnden har samma ansvarar för verksamheten.

Kontakt

Verksamhetschef Vård och omsorgKatarina Widell0551-360 76katarina.widell@gullspang.se

Inom verksamheten Ledning och utveckling ingår funktionerna:

 • Turism
 • Kommunikation
 • Säkerhetssamordning
 • Folkhälsa
 • Kansli
 • Arbetsmarknad och integration
 • Vuxenutbildning
 • Måltid (TG-gemensam enhet)

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se

Gullspång och Töreboda kommun har ett gemensamt ekonomikontor med placering i kommunhuset i Töreboda. Ekonomikontoret har det övergripande och samlade ansvaret för kommunernas ekonomiska planering, budgetarbete, redovisning och uppföljning. Ekonomikontoret ansvarar även för den finansiella strategin och planeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger hos fullmäktige och kommunstyrelsen

Ekonomienheten Töreboda - Gullspång0551-180 00ekonomienheten@toreboda.se
EkonomichefAnders Bernhall0551-180 15anders.bernhall@toreboda.se

Lönekontoret MTG är ett samarbete mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Det sker genom gemensam nämnd med Gullspång som värdkommun. Lönekontoret MTG sköter löne- och pensionshantering åt samarbetskommunerna samt åt Tolkförmedling Väst och Biosfärsområdet Vänern Kinnekulle. Lönekontoret är stationerat i Hova.

Beställning av intyg eller uppgifter om årsinkomst

I vår e-tjänst Beställning av intyg eller uppgifter om årsikonst kan du som är tidigare anställd i någon av kommunerna inom MTG-samarbetet beställa:

 • Intyg om förlorad arbetsinkomst
 • Arbetsgivarintyg
 • Uppgifter om årsinkomst

Kontakt med lönekontoret

Om du är befintlig eller tidigare anställd i någon av våra samarbetskommuner och vill ställa frågor om din lön så är du välkommen att ringa eller mejla oss.

Miljö och bygg ansvarar för bygglov, byggnadsinspektion samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Miljö och bygg är en gemensam verksamhet för Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner som styrs av miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Tekniska verksamheten arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter. Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.

Kontakt

Fastighetschef Joakim Halaby0501-75 61 13joakim.halaby@mariestad.se
LokalvårdschefChristina Peterson0501-75 61 52christina.peterson@mariestad.se
ProduktionschefEmil Nordh0501-75 61 59emil.nordh@mariestad.se
Vatten- och avloppschefJenny Bjerenius0501-75 61 11jenny.bjerenius@mariestad.se
VerksamhetsutvecklareEmma Wiik0501-75 51 42emma.wiik@mariestad.se
VerksamhetsutvecklareAnders Persson0501-75 61 23anders.persson@mariestad.se

IT-enheten är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Värdkommun är Töreboda kommun.

Kontakt

HR-enheten är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Värdkommun är Mariestads kommun.

Kontakt

Publicerad: 08 februari 2024 Uppdaterad: 03 maj 2024