Grafisk profil

En grafisk profil beskriver hur informations- och kommunikationsmaterial ska se ut. Den visar Gullspångs kommuns visuella identitet med hjälp av vilken logotyp, vilka färger och typsnitt som får användas.

Den grafiska profilen skapar en enhetlig och professionell bild av Gullspångs kommun och tydliggör för mottagaren att kommunen är avsändare. Den grafiska profilen ska användas i alla sammanhang där Gullspångs kommun står som avsändare.

Logotyp

Logotypen är vårt främsta visuella kännetecken och visar att det är Gullspångs kommun som står bakom verksamheten eller informationen. Logotypen består av två delar, ordmärket Gullspångs kommun och symbolen Gullspångs kommunvapen

Användning av logotyp

Behöver du Gullspångs kommuns logotyp för ett samverkansprojekt? Kontakta i första hand den person du samverkar med inom kommunen eller i andra hand kommunens kommunikatör.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Kommunikation Gullspångs kommunkommunikation@gullspang.se