Den grundläggande kontrollen av kommunen sker genom ansvarsprövning som är en central del i vår representativa demokrati. Det är fullmäktige som prövar ansvar i kommuner, landsting och regioner - med stöd av revisorernas granskning och bedömning. Det är politikerna som granskas och ansvarsprövas.

Oftast är ansvarsprövningen "lätt" och utan större komplikationer. I de allra flesta fall beviljar också fullmäktige ansvarsfrihet. Men ibland är bedömning och beslut svårare för såväl revisorer som fullmäktige.

Revisionen, som granskar på fullmäktiges uppdrag, är politiskt tillsatt utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige, men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Det är verksamheten och ansvaret i styrelser och nämnder som granskas och prövas. Har fullmäktiges visioner, mål, beslut och riktlinjer uppnåtts och efterlevts? Är verksamheten ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande? Är räkenskaperna riktiga och den interna kontrollen tillräcklig?

Förtroendevalda revisorer 2023-2026

OrdförandeSocialdemokraternaSolveig SkoglundSolveig.skoglund@gullspang.se
Vice ordförandeModeraternaKarl-Johan Fägerlindkarl-johan.a.fagerlind@gullspang.se
SocialdemokraternaSven-Erik Roslundsven-erik.roslund@gullspang.se
LiberalernaJohan Svenskjohan.svensk@gullspang.se
Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Revisionens ordförandeSolveig Skoglund0706-79 37 71solveig.skoglund@gullspang.se