Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts är en av kommunen finansierad transport mellan hemmet och skolan för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.

Skolskjuts tider och upphämtning

Information om skolskjuts och elevresor

För elever i anpassad skola anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Beslut och avstämning görs mellan vårdnadshavare och Rektor. Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

Information skolskjuts i grundskolan

Skolorna i Gullspångs Kommun introducerar inför läsåret 24/25 det digitala skolskjutsprogrammet Optiplan, ett hjälpmedel för att planera skolskjutsen på ett säkert och rättvist sätt.

Föräldrar till elever som uppfyller kraven gällande avstånd för rätt till skolskjuts kommer att få ett meddelande om att gå in på Gullspångs Kommuns hemsida/Förskola, skola och utbildning/Skolskjuts och elevresor, och genom säker inloggning få tillgång till Optiplans vårdnadshavarportal där man bekräftar behov av skolskjuts eller ej genom att klicka på Besvara behov av skolskjuts.

Gällande elever som är i behov av skolskjuts vid särskilda förhållande gäller samma inloggningsförfarande för att göra en ansökan under menyn Mina val.

Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts till och från Gullstensskolan

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen från elevens hem till skolan eller närmast hållplats/anslutningsplats vara minst:
Årskurs F–3=3 kilomeneter.
Årskurs 4–6=4 kilometer.
Årskurs 7–9=5 kilometer.

Skolskjutsen i Gullspång körs utav Gullspångs Buss AB.
Elever boende i Hova åker med Västtrafik. Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid varje nytt läsår.

Information skolskjuts i grundskolan

Skolorna i Gullspångs Kommun introducerar inför läsåret 24/25 det digitala skolskjutsprogrammet Optiplan, ett hjälpmedel för att planera skolskjutsen på ett säkert och rättvist sätt.

Föräldrar till elever som uppfyller kraven gällande avstånd för rätt till skolskjuts kommer att få ett meddelande om att gå in på Gullspångs Kommuns hemsida/Förskola, skola och utbildning/Skolskjuts och elevresor, och genom säker inloggning få tillgång till Optiplans vårdnadshavarportal där man bekräftar behov av skolskjuts eller ej genom att klicka på Besvara behov av skolskjuts.

Gällande elever som är i behov av skolskjuts vid särskilda förhållande gäller samma inloggningsförfarande för att göra en ansökan under menyn Mina val.

Vårdnadshavarportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts till och från Regnbågsskolan

  • Skolskjutsen i Hova körs utav Knarsta Åkeri AB.
  • Skolskjuts för elever boende i Gårdsjö åker i första hand med Västtrafik.
  • Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid läsårsstart.

Elev med växelvis boende och med behov av skolskjuts, behöver ansöka om skolskjust. Ny ansökan skall göras inför varje läsår.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen från elevens hem till skolan eller närmast hållplats/anslutningsplats vara minst:

Årskurs F–3=3 kilometer.

Årskurs 4–6=4 kilometer.

Årskurs 7–9=5 kilometer.

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan.
Bidraget ges i första hand som ett busskort.

Har du antagits till en gymnasieskola inom Skaraborg så får du ditt busskort av gymnasieskolan. Övriga elever som ska läsa i andra län eller på Naturbruksgymnasium kontaktar skoladmin@gullspang.se.

Det tar i regel cirka 1 vecka att beställa ett busskort. Var därför ute i god tid inför skolstart.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 11 juni 2024

Kontakt

SkoladministratörJulie Gidske0551-36032skoladmin@gullspang.se

Relaterade länkar