Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som ska bevaras. Arkivets uppgift är bland annat att bevara viktig samhällsinformation för nutida och framtida forskning.

I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar.
  • Behovet av information för rättskipning och förvaltning.
  • Forskningens behov.

Protokoll och gamla klasslistor

I arkivet finns handlingar från dagens verksamheter och gamla handlingar ända från de tidigaste kommunbildningarna på 1800-talet. Gullspång, Mariestad, Töreboda och Karlsborg har en gemensam arkivdatabas. Här förvaras cirka 700 hyllmeter handlingar. Det mesta är offentligt. I arkiven ryms information om skola, fattigvård, socialvård, barnavård, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, byggnation, gator, parker och vägar. Alla kommunala beslut finns bevarade och möjliggör medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten. Vårt centralarkiv finns på Kommunledningskontoret, Hova, Torggatan 19.

Offentlighet och sekretess

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla i enlighet med offentlighetsprincipen med de undantag som finns uppräknade i sekretesslagen. En del material till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård är sekretesskyddat upp till 70 år.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Gullspångs kommun, växel0551-360 00info@gullspang.se