Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

Innan du kan börja genomföra ditt byggprojekt behöver du ta reda på vad du får göra på din fastighet. Du behöver även ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss. Du kan läsa mer om vad som är bygglovspliktigt, vilka handlingar som behövs och hur du går till väga med ditt specifika bygglov i vår bygglovsguide.

Bygglovsprocessen steg för steg

Steg 1 – planera ditt projekt

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Den visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga. Om du till exempel vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad, sätta upp en skylt eller riva en byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

I vår bygglovsguide kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Steg 2 – ansök eller anmäl

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller anmälan, och tagit fram det underlag som krävs, ansöker eller anmäler du via en blankett. Du hittar alla blanketter i vår självserviceportal och e-tjänsten Bygga, ändra, riva.

På sidan Information om bygglovshandlingar hittar du information om de olika handlingar som kan behövas när du ansöker eller anmäler.

Steg 3 – ditt ärende handläggs

Bygglovsenhetens handläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta. Behöver du komplettera med någonting kommer du att kontaktas inom tre veckor.

Steg 4 – beslut om lov och startbesked

Om ditt byggprojekt uppfyller detaljplanens bestämmelser och krav från lagstiftningen blir din ansökan godkänd. Om det visar sig att du behöver göra någon ändring för att vi ska kunna godkänna ditt byggprojekt så kommer vi att kontakta dig.

I vissa ärenden behöver vi även hålla ett tekniskt samråd dit du och din kontrollansvarige kallas till. Först efter det kan du få startbesked. Du behöver alltid invänta startbesked innan du får börja bygga.

Steg 5 – avsluta bygget

Innan du kan använda det du byggt måste du ha ett slutbesked från oss. När du har fått det vet du att din byggnad är säker.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 12 mars 2024

Besöksadress

Kommunhuset Mariestad
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid.

Postadress

Mariestads kommun
Miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10