Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett alternativ till korttidsvistelse. Avlösarservice i hemmet innebär att personal kommer hem och löser av dig som är förälder eller anhörig i hemmet.

Hur gör jag för att få avlösarservice

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Servicen kan fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt ansökan

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se

Kontakt för utförande av beviljad insats

Enhetschef LSSSiw Andersson0551-362 26siw.andersson@gullspang.se