Enskilt dricksvatten

Vattnet i din kran produceras i kommunens vattenverk såvida du inte bor på landet och har en egen brunn, delar med någon annan eller tillhör en samfällighet.

Kommunalt vatten

Kommunen producerar och distribuerar vattnet. Vilken kvalitet ett kommunalt dricksvatten ska ha bestämmer Livsmedelsverket. Kommunen kontrollerar bland annat vattenverken och gör även ibland provtagning av vatten på ledningsnätet.

Har du frågor om ditt dricksvatten eller om du misstänker att du blivit sjuk av vattnet ska du kontakta Medborgarkontoret.

Egen eller gemensam brunn

Får du ditt dricksvatten från egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för att vattnet är bra. Du bör kontrollera vattenkvalitén i brunnen regelbundet. Livsmedelsverket skriver i sina allmänna råd om mikrobiell (bakterier) och kemisk undersökning av egen dricksvattenbrunn. De rekommenderar att du tar prov på ditt vatten vart tredje år. Läs mer om det på Livsmedelsverkets webbplats.

Registrera din brunn

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger dig möjlighet att registrera din brunn. Syftet är att myndigheter och kommuner ska kunna använda det i planering av vatten och avlopp samt vattenbalansberäkningar. Det kan exempelvis handla om att skydda din brunn vid miljöolyckor. Inlämningen är frivillig.

Vattensamfällighet

Om du får ditt dricksvatten från en samfällighet är det ni som är anslutna till den som har ett gemensamt ansvar. Oftast löser man det genom att ha en förening med en styrelse som företräder medlemmarnas intressen. Det vanligaste är att det finns någon form av provtagningsprogram som man håller sig till för att kontrollera att vattnet är bra.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 19 januari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se