Ibland kan du behöva stöd i din roll som förälder. Familjestöd är ett personligt stöd till dig och din familj. Det kan vara hjälp till att förstå ditt barn, sätta rimliga gränser eller få vardagen att fungera.

Ni kan behöva hjälp under en kortare eller längre tid, en sorts coachning, där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet. Vi kan hitta möjligheterna att tillsammans med dig som förälder utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Detta är för att stärka dina egna resurser som förälder. Familjebehandling är frivilligt och kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.

Vi vänder oss till föräldrar och barn upp till 18 år.

Vi arbetar bland annat med att:

  • Tidigt stärka och utveckla barn/föräldrar för att få en fungerande vardag.
  • Hjälpa till och bygga upp det sociala nätverket runt barn och förälder.
  • Samordna resurser kring barn och föräldrar, till exempel förskola/skola/BUP/LSS.
  • Vara ett bollplank samt delge information.
  • Genomföra stödjande samarbetssamtal för föräldrar i samband med separation i syfte att främja barnens situation. Det kan till exempel gälla vårdnad, boende och umgänge.

Har du frågor eller vill träffa oss så är du välkommen att ringa eller besöka oss.

Öppenvårdsverksamhet för föräldrar

Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet är till för föräldrar i Gullspångs kommun. Där arbetar två socionomer för att på olika sätt stödja föräldrar. Vi har erfarenhet av att hjälpa familjer att förändra mönster och vi vet att det går att få en bättre situation genom att som förälder lära sig nya sätt. Vi arbetar så varierat som möjligt så att varje familj får hjälp utifrån sina behov. Om du tror att detta kan vara något för dig tveka inte att höra av dig till oss så kan vi prata vidare om din situation.

Varje familj genomgår olika utvecklings- eller omställningsfaser. Det mesta klarar familjer av själva men ibland behövs hjälp av utomstående. Det kan handla om kriser vid olika faser i livet som till exempel småbarnsperioden, tonårstiden eller nya familjebildningar.
Det är lätt att hamna i en ond cirkel som man inte kan ta sig ur eller att man känner sig otillräcklig som förälder.

Kontakten kan handla om att:

  • Hitta nya sätt att prata med varandra i familjen om ni upplever att er vardag ofta slutar i bråk och konflikter.
  • Hitta ett bra sätt att både uppmuntra och sätta gränser för ditt barn.
  • Ge dig mer kunskaper om olika utvecklingsfaser som ditt barn eller tonåring går igenom så att du lättare märker och kan hantera olika situationer och känslolägen.
  • Skapa mer struktur i vardagen för att minska risken för konflikt på grund av stress och trötthet.
  • Hjälpa till att bygga upp det sociala nätverket runt barn och föräldrar.


Familjen vänder sig till socialtjänsten genom att de gör en ansökan eller kommer i kontakt genom att en anmälan gjorts. Familjen tas emot efter utredning och beslut om insats ”familjebehandling” av socialsekreterare barn och unga i samråd med arbetsledare.

Råd- och stödsamtal ges upp till 5 gånger och föregås inte av någon utredning. Detta handlar om möjlighet att få bolla med familjebehandlare. Det kan till exmepl vara kring barns utveckling och funderingar kring den egna föräldrarollen. Beslut och fördelning av insatsen ”råd och stöd” tas av arbetsledare i gruppen barn och unga.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Socialtjänstens receptionTelefontid: Måndag–Torsdag 08.00–16.30, Fredag 08.00–16.000551-360 80
1:e socialsekreterareTobias Larsson0551-362 02tobias.larsson@gullspang.se
Enhetschef individ- och familjeomsorg, IFOJennie Lans0551-362 17jennie.lans@gullspang.se