Höjd beredskap och larm

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige.

Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Beredskapslarm

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande”, samt en server som uppdaterar internet och appar.

Det är den kommunala räddningstjänsten som sköter om drift och underhåll av ljudsändarna för VMA.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. När faran är över ljuder en sammanhängande signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du

  1. Gå inomhus!
  2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även ventiler och fläktar.
  3. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV och glöm inte Text-TV.
  4. Kolla på kommunens webbplats och krisinformation.se.

VMA kan skickas ut som sms till allmänheten i samband med ett VMA i radio och tv. Systemet har funnits sedan den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv.

Om VMA i Gullspångs kommun

Gullspångs kommun har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt om och fått beviljat VMA i Hova, Otterbäcken och Gullspång. Myndigheten återkommer med tidplan för monteringen av ljudsändarna för VMA i kommunen.

Hitta ljudsändare i Sverige

Via MSB:s kartportal kan du hitta de ljudsändare som finns i Sverige. Nyligen installerade ljudsändare kan saknas på kartan. Zooma in den ort du är intresserad av.

Publicerad: 29 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Säkerhetssamordning Töreboda GullspångTelefonnumret går till kommunens växel0551-360 00sakerhet@gullspang.se