Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggaren räknar ut hur mycket du ska betala för den insatsen du är beviljad. Beräkningen görs utifrån kommunens gällande avgiftstaxa.

Du betalar en avgift varje månad. Hur hög avgiften för hjälp i hemmet och för plats i särskilt boende blir, beror på hur stora inkomster du har. Övriga hjälpinsatser kostar lika mycket för alla, om inte reglerna för högkostnadsskydd säger annat.

Preliminär avgiftsuträkning

Du får betala en avgift varje månad för den hjälp du får av hemtjänsten. Länken Preliminär avgiftsuträkning kan du använda för att räkna ut en preliminär avgift för hemtjänst och särskilt boende.

Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Biståndshandläggare, Susanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
Biståndshandläggare, Annelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
Biståndshandläggare, Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se