I appen Edlevo kan du bland annat anmäla frånvaro, ansöka om ledighet, registrera schema för fritids, ansöka om modersmåls­undervisning, boka tid för utvecklingssamtal, och ändra kontakt­uppgifter. Appen används i förskolor, grundskolor, inklusive fritidshemmen i Gullspång kommun.

Funktioner i Edlevo/ Edlevo-appen

 • Avsluta placering-förskola/fritids.
 • Svar på platserbjudande- förskola/fritids.
 • Barnschema- förskola/fritids.
 • Ansökan modersmål.
 • Frånvaro och sjukanmälan.
 • Mina Kontaktuppgifter.
 • Ledighetsansökan.
 • Meddelanden - skicka och ta emot meddelanden till/från lärare.
 • Nyheter - information från skolan/klassen/avdelningen.
 • Skolschema.
 • Ämnesval - språkval inför årskurs 6.

Ladda ner appen

Ladda ner appen Edlevo i appstore eller googleplay butiken. Du loggar in med ditt mobila bank-ID. Det går också bra att använda webblänk från en dator, surfplatta en mobil.

Barnschema- förskola/fritids

Barnens schema på förskola/fritidshem registreras i Edlevo av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen. Schemaregistrering görs i Edlevo-appen. Välj barn att registrera schema för och därefter Barnschema.

Under barnschema finns följande funktioner:

 • Registrera schema.
 • Ändra inlagt schema.
 • Kopiera schema till syskon.
 • Ledighet enligt schema.
 • Ångra och kopiera inlagt schema.
 • Delad plats – vårdnadshavarna har varsitt schema.

Schema påminnelser

En vecka får inte lämnas tom (utan tider). Om inga tider eller timantal finns registrerade får du en påminnelse 7 dagar innan att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse 2 dagar innan, 1 dag innan. Har du fortfarande inte registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess
att ett schema skickats in. Om ett barn går samma tider på förskolan varje vecka kan man kopiera schemat upp till 20 veckor framåt i tiden.

På startsidan ser du ditt/dina barn. Barnen är sorterade efter ålder, yngst först. Du växlar mellan barnen genom att svajpa, alternativt klicka.

Om du klickar på de tre strecken i högra hörnet i appen så kommer menyn fram och där finns länken "Hjälp”. Där hittar du manualer till varje funktion i appen.
I menyn kan du navigera tillbaka till startsidan via Hem.
Under Mina funktioner visas de funktioner som är gemensamma för alla barn.
Under menyvalet Inställningar och funktionen Språk finns möjlighet att välja språk. Engelska, Finska, Norska och Svenska.

När du installerar appen Edlevo får du frågan om du vill tillåta notiser/aviseringar från Edlevo. Detta ska du svara JA på, annars kommer du inte veta när ny information/meddelanden har kommit i appen.

Familjehem, god man, personer med skyddad identitet eller du som saknar bank-ID, kontaktar skoladministrationen för att få hjälp.

I appen Edlevo kan du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen ta del av nyheter från skolan/förskolan. Du har även möjlighet att skicka meddelanden till barnens/elevernas pedagoger.

Frånvaro- och sjukanmälan görs av dig som är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen i appen Edlevo.
OBS vid smittsam sjukdom är det viktigt att muntligt kommunicera med förskolan/fritids via telefon eller infomeddelande. Vi vill alltid veta hur ditt barn mår.

Heldag

För frånvaroanmälan en hel dag, exempelvis vid sjukdom. Det går att anmäla för innevarande dag samt för morgondagen. Är barnet sjukt i flera dagar måste du göra en ny frånvaroanmälan.

Tidsbestämd

För planerad frånvaro enstaka timmar, exempelvis vid tandläkarbesök. Ledighetsansökan hanteras istället under funktionen Ledighetsansökan i Edlevo.
Du kan också gå in på "Frånvaro" – "Anmäld frånvaro". Där kan du se och justera tidigare anmäld frånvaro.

Ledighetsansökan görs av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen i appen Edlevo. Har du inte möjlighet att använda appen, eller om du inte har ett mobilt BankID, så kontaktar du skolan för att få blankett för manuell ifyllnad.

När du ska göra ämnesval (språkval inför årskurs 6, görs på vårterminen det år barnet går i årskurs 5) för ditt barn registrerar du som vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, det i Edlevo.
Menyn för ämnesval blir synligt på ditt barn endast när det finns möjliga val att göra. Notera att om du har flera barn så behöver du gå in på aktuellt barn för att se ämnesval som ett menyval. Välj det barn du vill genomföra valet för - om du har fler än ett barn i vår verksamhet. (Du måste välja rätt barn annars kommer du inte se detta menyval).

Ansökan om modersmålsundervisinng görs av dig som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen i appen Edlevo.
Skolan kommer behandla din ansökan och göra en bedömning om ditt barn uppfyller kraven för att beviljas modersmålsundervisning.
När din modersmålsansökan beviljats eller avslagits får du ett meddelande i appen Edlevo. Ett beslut om att ni beviljas modersmålsundervisning betyder inte med säkerhet att vi kommer kunna erbjuda modersmålsundervisning. Detta beror på antalet sökande och tillgången till lämplig lärare.
När ansökningstiden är stängd kan du se din ansökan, men inte göra ändringar.

När du installerar appen Edlevo på din telefon får du vanligen frågan om du vill tillåta notiser/aviseringar från Edlevo. Detta ska du svara JA på, annars kommer du inte veta när ny information/meddelande har kommit i appen. Om du inte fått frågan vid installationen, eller svarade Nej på frågan, bör du aktivera detta efteråt enligt nedan.

Så tillåter du aviseringar i androidtelefon (exempel Samsung, Motorola, Huawei)

 • Tryck och håll in appen Edlevo tills du får upp en meddelanderuta.
 • Tryck på (i) Info om appen.
 • Tryck på Aviseringar.
 • Slå på Visa aviseringar.

Så tillåter du notiser i iPhone (Apple)

 • Öppna appen Inställningar på telefonen.
 • Tryck på Notiser.
 • Tryck på Edlevo.
 • Slå på Tillåt notiser.


Får du inte några notiser från Edlevo på din telefon trots att du gjort enligt ovan:
Ta bort appen och installera den på nytt.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt