Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka. Om du betalat för lite kan du bli betalningsskyldig och om du betalat för mycket får du pengar tillbaka.

Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt. Belopp under +299 kr till -299kr faktureras/krediteras inte.

Frågor och svar inkomstjämförelse

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vi inhämtar uppgifter från Skatteverket. Från Skatteverket får vi veta vad ni haft för skattepliktig inkomst under året (år 2024 granskar vi era årsinkomster för år 2022) sen delas den årsinkomsten på 12 månader för att få ut en månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era inkomster för varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Gullspång kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era månadsinkomster varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt.

Exempel på skattepliktiga inkomster:

 • Lön (inklusive OB-tillägg och övertid).
 • Familjehemsförälders arvodesersättning.
 • Pension.
 • Livränta.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag för handikappade barn.
 • Sjukbidrag.
 • Sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning.
 • Arbetsmarknadsstöd.
 • Utbildningsbidrag.
 • Familjebidrag.
 • Skattepliktiga bonusinkomster.

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Den avgift du ska betala räknas alltid på hushållets totala årsinkomst före skatt delat på 12.

Om ditt barn till exempel börjat på förskola i maj beräknas avgiften på hushållets totala inkomst under hela året, från januari till december.

Du är betalningsskyldig i upp till tre år.

Om du är en av dem som kommer få en inkomstjämförelsefaktura så läser du av fakturan:

Om det står ett minustecken (-) framför beloppet då ska du få tillbaka pengar.

Om det inte står ett minustecken framför beloppet ska du betala till kommunen.

Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen, räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle få tillbaka.

Då kommer hushållet att få en extra faktura under våren 2023. Belopp under 300 kr faktureras inte. Ni som fått en faktura att betala observera att sista förfallodatum är 2023-04-25. Du kan välja att betala in lite varje månad fram till förfallodatumet eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Ni kommer få en kreditfaktura som kommer att utbetalas till er 2024-04-27. Om ni önskar få beloppet insatt på bankkonto behöver ni mejla skoladmin@gullspang.se SENAST 2024-04-15 med era kontouppgifter.
I annat fall sker utbetalning via utbetalningskort.

För att kunna göra en utbetalning behöver vi följande information:

 • Namn på fakturamottagaren.
 • Kundnummer (står uppe i högra hörnet på fakturan).
 • Bank.
 • Clearing.
 • Kontonummer.

*Finns en skuld för barnomsorg regleras kreditfakturan först mot den och ev. överskott utbetalas därefter.

Mindre belopp än 300 kr betalas inte ut.

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten (t.ex. OB-tillägg och övertid). Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Ja, om man inte betalar sin avgift mister barnet sin plats. Förnyad placering kommer att ske föst när skulderna är reglerade. (Har man delad plats så får den andra kontraktsinnehavaren fortfarande ha barnet på förskola/fritids på sina veckor.)

Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst. Det görs via vår e-tjänst "Förskola och fritidshem, anmälan om plats och inkomstuppgift" eller via blankett som ni kan få av personalen på förskolan/fritidshemmet.

Viktigt att tänka efter innan man sätter 0 i inkomst. Även om man är arbetslös eller studerar kommer man kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året. Till exempel: en inkomst på 60 000 fördelad på 4 månader blir i genomsnitt 5000 kronor per månad om man delar med 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om man tjänar 5000 kronor per månad. Har man uppgett 0 i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir man skyldig 12 x 150 = 1800. Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Beslut att Gullspång kommun ska införa inkomstjämförelse för förskole- och fritidshemsavgift är tagit i Barn och Utbildningsnämnden i Gullspång kommun den 22 september 2022.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt