Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning.

Trygghetslarmets funktion

Om du har trygghetslarm kan du via en larmknapp komma i kontakt med larmcentralen. Personalen på larmcentralen tar emot ditt larm och frågar vad som har hänt. Om du behöver hjälp ringer de till hemvårdspersonalen i ditt område. Personalen kommer hem till dig så snart de kan.

Installation

Trygghetslarm installeras av kommunens utvalda personer. Larmapparaten kopplas till ett eluttag. Du blir meddelad i tid när installationen ska ske.

Hur man ansöker om trygghetslarm

För att ansöka om trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggare. För dig som är över 67 år görs ingen särskild prövning. För dig under 67 år görs först en bedömning av ditt behov av trygghetslarm

BiståndshandläggareSusanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
BiståndshandläggareAnnelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
BiståndshandläggareTelefontid: 08:30-09:30Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se

Vad kostar trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 370 kronor per månad.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

BiståndshandläggareSusanne Karlsson0551- 360 88susanne.karlsson@gullspang.se
BiståndshandläggareAnnelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
BiståndshandläggareTelefontid: 08:30–09:30Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se