Skadeanmälan

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta.

Har du råkat ut för en person- eller egendomsskada och kommunen är fastighetsägare eller ansvarig väghållare där skadan inträffade och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd. Observera dock att du alltid i första hand bör utnyttja egna försäkringar, till exempel fordons- eller olycksfallsförsäkring, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Såhär gör du en skadeanmälan

Du gör anmälan via vår e-tjänst Skadeanmälan och ersättning för skada, anmälan, i vår självserviceportal. Därefter prövas ditt ärende.

Publicerad: 08 januari 2024 Uppdaterad: 14 februari 2024