Investera och etablera

I Gullspångs kommun finns det fler än 500 registrerade företag. Många av dessa företag är lantbruk och enskilda företag. Det finns cirka 180 registrerade aktiebolag i kommunen.

Besöksnäringen i kommunen utgör en viktig del i företagandet, mycket tack vare den vackra och sjönära naturen som finns här. Kommunen bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla besöksnäringen tillsammans med företagen.

Strategiskt läge

Kommunen gränsar till Sveriges största insjö, Vänern och i Otterbäcken finns en naturlig djuphamn som ingår i Vänerhamn AB. Våra två största tätorter, Hova och Gullspång ligger båda strategiskt längs de vältrafikerade vägarna E20 respektive riksväg 26 och länsväg 200.

Inom 60 minuters restid finns tre universitet/högskolor - Skövde, Karlstad och Örebro.

Företagstomter

Gullspångs kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. I Hova vid E20, i Otterbäcken vid Inlandsvägen riksväg 26, och nära Otterbäckens hamn, samt i utkanten av Gullspång.

Exportföretag, handel, småföretagande och besöksnäring

Näringslivet i Gullspångs kommun bygger både på tradition och nyskapande. Här verkar stora exportföretag, handel och småföretagande sida vid sida. Här finns bland annat värdsledande tillverkningsföretag som Partex AB, Jonsac AB och Nimo AB.

Inom kommunen arbetar vi för en attraktiv och utvecklade besöksnäring. Det årliga dragplåstret är den välkända Hova Riddarvecka som under nio dagar varje sommar fyller samhället med medeltida marknad och aktiviteter, tornerspel och folkfest. Till kommunen kommer också besökare för att se Gullspångslaxen vid Laxtrappan, åka dressin och för att besöka Södra Råda timmerkyrka.

Business Region Skaraborg

Gullspång kommun ingår i ett samarbete med hela Skaraborg. Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se