Dagverksamhet

I Gullspångs kommun finns dagverksamheten Amneholm, som välkomnar personer som har någon form av kognitiv nedsättning.

Dagverksamheten Amneholm

Dagverksamheten syftar till att erbjuda personer med kognitiv svikt och minnesproblematik gemenskap och aktivering så att möjligheten att bo kvar i det egna hemmet ökar. Verksamheten bidrar till social samvaro, struktur och en meningsfull dag.

Arbetssättet bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och syftar till att det friska hos varje individ ska ha en framträdande roll. Dagverksamhet är biståndsbedömt och beviljas utifrån olika behov.

Dagverksamheten ska bidra till att:

  • Ge avlastning till närstående.
  • Bryta ensamhet och isolering.
  • Skapa social gemenskap.
  • Friska funktioner bibehålls.
  • Öka möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Vänd dig till kommunens demensteam om du har frågor om demenssjukdomar eller om var man kan göra en demensutredning.

Verksamheten erbjuder olika aktiviteter som anpassas efter behov och förmåga. Gästerna äter lunch och fikar tillsammans och inbjuds till att vara en del av gemenskapen.

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via biståndsenheten. Du kan antingen ringa till biståndshandläggaren eller skicka in en ansökan via e-post.

BiståndshandläggareTelefontid: 08:30–09:30Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se

Kostnad

För dagverksamhet betalar man avgift enligt kommunens taxa. Utöver det tillkommer en avgift för mat och resor till och från dagverksamheten.

Träffpunkter

För dig som inte har biståndsbedömd dagverksamhet finns det Träffpunkter som anordnar aktiviteter varje vecka. Hit är seniorer välkomna för en stunds gemenskap.

Publicerad: 12 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Samordnare/Silviasyster dagverksamhet AmneholmMarie Carlsson0551-360 63marie.carlsson@gullspang.se

Relaterade länkar