Uppsägning av förskoleplats

Här hittar du information om hur du avslutar en placering på förskola och vad som händer om en plats på förskolan eller fritids inte utnyttjas.

Avsluta placering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till kommunen (skriftligen eller digitalt). Det räcker inte att vårdnadshavaren muntligt meddelar förskolan eller fritidshemmet att barn ska sluta. Vill vårdnadshavaren säga upp förskole/fritidshemsplatsen så gör de det enklast i Edlevo-appen (kan de inte använda Edlevo-appen får de kontakta skoladministrationen så skickar vi hem en blankett). Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni - augusti befriar inte från betalningsansvar.

Om platsen inte utnyttjas

Plats som inte utnyttjas på 2 månader kan komma att sägas upp och vårdnadshavaren får ansökas om på nytt igen om behov av förskole/fritidsplats uppstår igen. Om platsen ska avslutas så skickar skoladministrationen brev hem till vårdnadshavaren med information om att platsen kommer avslutas om två veckor om vårdnadshavaren inte hör av sig till förskolan/fritids.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt