Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar.

Lagen om stöd och service till personer med vissa funktionsnedsättningar (LSS) ger människor möjlighet till olika former av stöd. Bland annat rätt till sysselsättning - Daglig verksamhet. Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som inte har något arbete eller studerar. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

I Gullspång finns daglig verksamhet Sörgården med caféverksamhet, tvätteri och en utegrupp som främst arbetar med trädgårdsarbete. Inom Sörgården finns olika sysselsättningar anpassade till de personer som ingår i verksamheten.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du som tillhör personkrets 1 eller 2 (ej personkrets 3) i LSS och är i yrkesverksam ålder.

Hur får jag daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare. LSS-handläggare utreder behovet och beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se

Kostar det någonting?

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen.

Får jag någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Mer information om ersättningar och kostnader kan du få av enhetschefen för daglig verksamhet.

Enhetschef LSSSiw Andersson0551-362 26siw.andersson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se