Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen beskriver kommunens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats samt hur den ekonomiska ställningen ser ut vid årets slut.

Årsredovisning

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats under året.

Den sammanställda redovisningen visar förutom kommunens egna verksamheter även de verksamheter som drivs i bolagsform och i kommunalförbund. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige.

Den senaste årsredovisningen finns att ladda hem.

Delårsrapport

Den senaste delårsrapporten finns att ladda hem.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Enhetschef Ekonomi TGAnders Bernhall0551-180 15anders.bernhall@toreboda.se
Ekonomienheten Töreboda - Gullspång0506-180 11ekonomienheten@toreboda.se