Information om strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden och för att skydda växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige och att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter, exempelvis längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern.

Specifikt för Mariestad, Töreboda och Gullspång

Vid Skagern, Unden (inklusive Edsån), Gårdsjön, Vallsjön, Narven, Vristulven, Ymsen, Östen, Ålsjön, Sänningen, Velen och Mullsjön är strandskyddet utökat till 200 meter. Vid Vänern och Viken är strandskyddet utökat till 300 meter.
Om du är osäker på vad som gäller för dig, kan du kontakta verksamhet miljö och bygg.

Inte hindra eller avhålla andra

Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon. Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur.

Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, exempelvis renovera huset. Dessa åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dispens ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet. Du söker dispens genom e-tjänsten Strandskyddsdispens, ansökan.

Både bygglov och dispens

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens exempelvis för en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Stärkt allemansrätt och biologisk mångfald

Reglerna om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Många gillar att vistas vid vatten. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige.

Livsviktigt skafferi

Reglerna skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferi och barnkammare. Många av våra hotade arter lever i eller letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Till våra barnbarn

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende. Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen.
Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 05 april 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Postadress för ansökan

Miljö- och byggnadsnämnden
542 86 Mariestad

Relaterade länkar