Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen kan se olika ut beroende på vad det är för tjänst. Här kan du läsa mer om de olika stegen och hur det går till. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rekryteringsenheten för mer information.

När du har skickat in din ansökan i Visma Recruit får du ett automatiskt bekräftelsemejl på att vi har tagit emot din ansökan. Det är bra att spara annonsen eller kontaktuppgifterna i den om du skulle undra något kring tjänsten.

För en säker ansökningsprocess ska du som har skyddade personuppgifter inte ansöka digitalt via ansökningslänken utan skicka in din ansökan via rekommenderat brev till Rekryteringsenheten.

När du söker en ledig tjänst hos oss är det viktigt att du:

  • Anger att du har skyddad identitet tydligt i din ansökan.
  • Uppger ett telefonnummer så att vi kan kontakta dig (men undvik att uppge övriga personuppgifter).
  • Skriver vilken tjänst ansökan gäller, så att vi kan koppla din ansökan till rätt annons.

När vi mottagit din ansökan kommer du att bli kontaktad av en rekryterare.

Vid skyddade uppgifter skickar du din ansökan till:

Mariestads kommun
Aktuell enhet/avdelning + Referensnummer: xx xxx
542 86 Mariestad

Urvalsprocessen under en rekrytering kan se olika ut. Urvalet kan vara parallellt under ansökningstiden, men vanligast är att urvalet påbörjas när ansökningstiden har gått ut. Under urvalet går vi igenom vilka kandidater som matchar tjänstens kravprofil och bjuder in de kandidater som matchar bäst på intervju.

Vi strävar efter att ge återkoppling så snart urvalet är genomfört.

Blir du aktuell för intervju kommer du att kontaktas per telefon och du får då praktisk information om var och när intervjun kommer hållas och vem/vilka du kommer att träffa. När du får återkoppling beror på när alla intervjuer är färdiga.

Efter intervjun kommer vi ringa referenser på de kandidater som vi vill gå vidare med. Vi ringer oftast minst två referenser. Beroende på vad det är för tjänst kan det även vara aktuellt med ett färdighet- eller personlighetstest, detta får du information om vid intervjun.

När urval, intervjuer och referenstagning är gjorda gör vi en samlad bedömning och erbjuder tjänsten till den som är bäst lämpad. Har du varit på intervju så försöker vi att ge återkopplingen via telefon oavsett om det är du som fått jobbet eller inte.

När du börjar hos oss är det viktigt att du känner dig välkommen och får en bra introduktion för ditt nya uppdrag. Introduktionen är dels digital men även arbetsspecifik och du kommer att ha en mentor som ser till att din start blir så trygg som möjligt.

Vi använder rekryteringsverktyget Visma Recruit för att möjliggöra en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Rekryteringsverktyget gör att vi kan ha en effektiv kommunikation med dig som söker en tjänst i kommunen. När du registrerar din ansökan i Visma Recruit får och behandlar vi dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Vi ber dig vänligen att inte ange referenser i ditt personliga brev utan lämna referenser vid efterfrågan under eventuell intervju.

Visma Recruit är en molntjänst som utvecklats av Visma. Det innebär att Visma support, tekniker och deras underleverantörer har tillgång till dina personuppgifter. Underleverantörer omfattas av databehandlingsavtal för att säkerställa integritet enligt dataskyddsförordningen.

Mariestads kommun är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter. Har du ett konto i Visma Recruit kan du via redigera profil radera, ladda upp och redigera den information som du har angett. Saknar du ett konto i Visma Recruit kan du kontakta rekryteringsenheten@mariestad.se för att korrigera dina personuppgifter.

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för Rekryterare och personer involverade i rekryteringen. Din ansökan gallras 24 månader efter avslutad rekrytering. Eventuella tester som genomförs under rekryteringen gallras 24 månader efter avslutad rekrytering om du inte har fått en anställning. Om du får en anställning i kommunen sparas din ansökan och eventuellt test i din personakt.

När du söker en tjänst inom kommunen blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att din ansökan kan begäras ut.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 25 januari 2024