På den här sidan kan du läsa mer om utstakning, grovutstakning och finutstakning.

Utstakning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. En felaktigt placerad byggnad i plan eller höjd kan medföra anspråk på skadestånd från berörda grannar och stora kostnader för att rätta till fel i efterhand. Behovet av utstakning bestäms vid tekniskt samråd och framgår av startbeskedet.

Kommunens mät- och geodataverksamhet utför utstakning av byggnader efter beställning. För att vi ska ha möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet behöver vi din beställning i god tid, helst 10 dagar före önskad åtgärd.

Kostnad för utstakning är reglerad i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa. Kostnaden varierar beroende på storlek, antal hörn med mera.

Grovutstakning

Grovutstakning sker vanligtvis innan markarbeten påbörjas och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras med stakkäpp.

Finutstakning

Finutstakning sker vanligtvis efter schaktning och innebär att byggnadens blivande fasad markeras med hjälp av spik och tråd. För att finutstakning ska kunna utföras behöver profilstolpar finnas uppsatta och dessa måste ha mycket god stabilitet, vi rekommenderar 45x95 som stolpe och 22x95 som profilbräda.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 24 januari 2024

Kontakt

MätningsingenjörGustav Lans0501-75 61 33karta@mariestad.se
MätningsingenjörMikael Frigren0501-75 61 37karta@mariestad.se