Ansökan om plats i grundskolan

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas för anvisningsskola.

Alla kommunala skolor har platser reserverade för de barn som bor och är folkbokförda inom respektive skolas upptagningsområde.

Skolbyte i grundskolan

Skolbyte görs för elever som flyttar in till eller inom Gullspångs kommun. Ansökan om skolbyte görs i e-tjänsten Grundskola, förskola och fritidshem, anmälan och plats och inkomstuppgift.

Skolbyte för elever med annan hemkommun

Du som är folkbokförd i en annan kommun ansöker om plats via e-tjänsten Skolgång i grundskola och fritidshem för elever med annan hemkommun, ansökan. Efter att du ansökt om plats kommer vi att ta kontakt med dig för att att boka ett inskrivningssamtal där vi bestämmer när eleven börjar skolan.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt