Kartor

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad kan du behöva en nybyggnadskarta i din bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver en nybyggnadskarta eller inte. Om du är osäker på vilket underlag du behöver för din ansökan, kontakta byggavdelningen Bygga ändra och riva - Gullspångs kommun (gullspang.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bygga ändra och riva - Gullspångs kommun Nybyggnadskartan utgör underlag till situationsplanen som redovisar byggnaders läge.

Du ansöker om nybyggnadskarta när detaljplan och fastighetsbestämning fått laga kraft. Nybyggnadskartan redovisar aktuell information vid tidpunkten när den upprättas, det är därför viktigt att nybyggnadskartan upprättas i samband med bygglovsansökan.

Nybyggnadskartans innehåll

  • Fastighetsgränser
  • Inmätta markhöjder på fastigheten och gatan utanför fastigheten
  • Data från kommunens baskarta
  • Planbestämmelser
  • Anslutningspunkt för vatten och avlopp

Beställning, leverans och pris

  • Du beställer nybyggnadskartan via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökan. Länk till annan webbplats.
  • Observera att en nybyggnadskarta gäller för en fastighet
  • Nybyggnadskartan levereras vanligtvis i filformat pdf och dwg, med koordinatsystem Sweref 99 13 30 och höjdsystem RH2000
  • Kostnad enligt taxa

Tomtkartan

Via tjänsten Tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta. Kartan kan användas för olika syften men observera att informationen har varierande kvalitet.

Tomtkartan Länk till annan webbplats.

Utdrag från baskartan

Kommunen samlar in, lagrar och uppdaterar förändringar i den fysiska miljön i kommunens baskarta. Baskartan innehåller information om byggnader, höjder, vägar med mera. Informationen är av varierande kvalitet, vissa objekt är karterade från flygfoton medan andra objekt är inmätta med den senaste mättekniken.

Kommunens baskarta kan användas som underlag vid tillfällen då redovisningen inte behöver vara säkerställd med hög kvalitet.

Beställning, leverans och pris

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt nybyggnadskarta

Gustav Lans
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 33
E-post: karta@mariestad.se

Kontakt övriga kartor

Ida Karlsson
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utdrag från kommunens baskartan, ansökan Länk till annan webbplats.
Tomtkartan, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Pdf, 462.4 kB.