Nätverk och möten

Nätverk

I Gullspångs kommun och i regionen omkring finns en hel del nätverk som underlättar för dig och ditt företag att knyta kontakter och få hjälp kring företaget utveckling.

Nätverk inom olika branscher/ inriktningar

  • Fastighetsägarna start 5 september klockan 17-19, Kommunhuset i Hova
  • Industri & tillverkning start 20 september klockan 17-19, Kommunhuset i Hova
  • Handel & service nätverkande start 5 oktober klockan 18-20, Arfen konferens i Gullspång
  • Nätverk för kvinnliga företagare och företagsladare, nästa träff är 19 oktober klockan 18:00, Hova Rörledningsaffär. Fokus på företagande.

Anmäl dig till Katariina.Ikonen@gullspang.se
Anmäl matallergi när du anmäler dig.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan och dialog och fokus på lösningar och framtiden.
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade näringslivet.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas perspektiv och ett sätt att stärka och bibehålla kommunens dialog med näringslivet. Samt att genom nätverk stärka dialogen mellan företagen i kommunen.

Rådet utses av kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år. Du kan läsa mer om näringslivsrådet under dokument här på sidan. .

LRF kommungrupp

LRF kommungrupp i arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.

Facebook

På facebooksidan Gullspångs kommun - Näringsliv uppdaterar vi kontunerligt med information som rör dig som företagare. Sidan hittar du under länkar.

Nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev för näringslivet som vi skickar ut via e-post några gånger per år. I nyhetsbrevet skriver vi om aktuella händelser i kommunen när det gäller näringslivet men även annat som sker i våra verksamheter. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet så är du välkommen att kontakta oss. 

Vill du anmäla dig eller avanmäla dig till nyhetsbrevet så skicka ett mail till

katariina.ikonen@gullspang.se

Ange att du vill lägga till dig i nyhetsbrevet för företag
Ange din e-post adress
För- och efternamn
Företagsnamn

När du anmäler dig till nyhetsbrevet så samtycker du enligt nedan gällande dina personuppgifter:

Jag samtycker till att mitt för och efternamn, företagsnamn och e-post adress sparas hos kommunen för att kunna skicka ut nyhetsbrev och information som rör näringslivet i Gullspångs kommun. Jag lämnar härmed mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas i ovan angivet syfte. Jag är informerad om att behandling av personuppgifter kommer att ske, samt att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke genom att kontakta kommunen.

Sidan senast uppdaterad:

Kontakt

Samhälls-och näringslivsutvecklare
Katariina Ikonen
Telefon växel: 0506-362 95
E-post: Katariina Ikonen

Bo Hagström, ordförande LRF
Telefon: 0705-81 77 31
E-post: Bo Hagström

Relaterad information

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Länkar

Gullspångs kommun-Näringsliv på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.