Gata och hamn

Huvudnyheter

Traktor som plogar snö

Sandupptagning

Läs om kommunens prioriteringsordning för snöröjning.

En trasig gatlampa

Felanmälan

Hål i gatan, trasiga lampor eller träd som fallit ner? Här kan du fylla i ett formulär för felanmälan. Finns även som app.

Hitta snabbt

  • Snöröjning i Gullspångs kommun

    Gullspångs kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Ledningsarbete på elljusspåret i Otterbäcken

    Inom kort kommer MTG´s avdelning för ledningsnät att påbörja ett arbeta med att bygga ut vattenledningen för rundmatning i Otterbäcken. Detta för att säkerställa tillgången på vatten.
  • Se över växtligheten kring din tomt

    Tänk på att se över växtligheten på din tomt för att skapa god sikt för säker trafik samt möjliggöra för drift och underhåll av gatorna.