Gator och vägar

Ansvar för gator och vägar

Ansvar för gator och vägar är fördelat mellan staten, kommunen och enskilda vägsamfälligheter.

Inom ansvarsområdet ryms också cykelvägar, bidrag för enskilda vägar, gatubelysning, snöröjning, parkering, parkeringsövervakning och trafik.

För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägar finns som regel utanför tätorterna. För mer information se länk till Trafikverkets karta över vägar här på sidan.

Fastighetsägaren ansvar för snöröjning, halkbekämpning, sopning och växtlighet på trottoaren utanfö fastighetsgräns.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av ansvarig.

Vilka vägar är kommunala, statliga och enskilda

Under länkar här på sidan kan man se en karta över vilka vägar som är statliga, kommunala respektive enskilda. Följ länken Kommunala vägar, välj Administrativa vägdata i översta rullmenyn till höger, Välj sedan väghållare i den undre rullmenyn. Zooma sedan in det område det gäller. Statliga vägar är röda, kommunala blå och enskilda är gröna.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter för Gullspångs kommun finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Kontakt, felanmälan, synpunkter Öppnas i nytt fönster.

Kommunala vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets vägar, felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Svensk trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående och kommande vägarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.