Gator och vägar

Verksamhet teknik ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Inom ansvarsområdet ryms också cykelvägar, bidrag för enskilda vägar, gatubelysning, snöröjning, parkering, parkeringsövervakning och trafik.

Fastighetsägaren ansvar för snöröjning, halkbekämpning, sopning och växtlighet på trottoaren utanfö fastighetsgräns.

Vilka vägar är kommunala, statliga och enskilda

Under länkar här på sidan kan man se en karta över vilka vägar som är statliga, kommunala respektive enskilda. Följ länken Kommunala vägar, välj Administrativa vägdata i översta rullmenyn till höger, Välj sedan väghållare i den undre rullmenyn. Zooma sedan in det område det gäller. Statliga vägar är röda, kommunala blå och enskilda är gröna.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter för Gullspångs kommun finns samlade i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Kommunala vägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Svensk trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och felanmälan

Pågående och kommande vägarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.